Propast s okny - vystrojování nových kotvících bodů - 9 (31)

o jeden zpět

Východní stěna lomu Mexiko z pohledu Zaječí procházky. Cíl je na fotografii kdesi dole uprostřed foto: Pavel Kubálek (c) 2019

Východní stěna lomu Mexiko z pohledu Zaječí procházky. Cíl je na fotografii kdesi dole uprostřed


foto: Pavel Kubálek (c) 2019
www.speleoaquanaut.cz