Propast s okny - vystrojování nových kotvících bodů - 10 (31)

o jeden zpět

Úpadnice ve stěně na druhé etáži lomu Mexiko foto: Pavel Kubálek (c) 2019

Úpadnice ve stěně na druhé etáži lomu Mexiko


foto: Pavel Kubálek (c) 2019
www.speleoaquanaut.cz