Propast s okny - vystrojování nových kotvících bodů - 8 (31)

o jeden zpět

Šachta do Rytířské štoly foto: Pavel Kubálek (c) 2019

Šachta do Rytířské štoly


foto: Pavel Kubálek (c) 2019
www.speleoaquanaut.cz