Propast s okny - vystrojování nových kotvících bodů - 25 (31)

o jeden zpět

Sci-fi-sticky působí i jižní portály lomu Mexiko při instalaci kotvících bodů foto: Pavel Kubálek (c) 2019

Sci-fi-sticky působí i jižní portály lomu Mexiko při instalaci kotvících bodů


foto: Pavel Kubálek (c) 2019
www.speleoaquanaut.cz