Propast s okny - vystrojování nových kotvících bodů - 26 (31)

o jeden zpět

Jarda Zetek si stahuje chemii na další pracoviště. Míchací hubice je potřeba vyměnit už po pár minutách, tak není času nazbyt foto: Pavel Kubálek (c) 2019

Jarda Zetek si stahuje chemii na další pracoviště. Míchací hubice je potřeba vyměnit už po pár minutách, tak není času nazbyt


foto: Pavel Kubálek (c) 2019
www.speleoaquanaut.cz