Propast s okny - vystrojování nových kotvících bodů - 27 (31)

o jeden zpět

Michal Kout se přesouvá na další pozici foto: Pavel Kubálek (c) 2019

Michal Kout se přesouvá na další pozici


foto: Pavel Kubálek (c) 2019
www.speleoaquanaut.cz