Propast s okny - vystrojování nových kotvících bodů - 28 (31)

o jeden zpět

DrKozel a Jarda Zetek rokují o Šípkové Růžence foto: Pavel Kubálek (c) 2019

DrKozel a Jarda Zetek rokují o Šípkové Růžence


foto: Pavel Kubálek (c) 2019
www.speleoaquanaut.cz