Propast s okny - vystrojování nových kotvících bodů - 24 (31)

o jeden zpět

Protější stěna lomu Mexiko v odpoledním slunci působí démonicky foto: Pavel Kubálek (c) 2019

Protější stěna lomu Mexiko v odpoledním slunci působí démonicky


foto: Pavel Kubálek (c) 2019
www.speleoaquanaut.cz