Propast s okny - vystrojování nových kotvících bodů - 23 (31)

o jeden zpět

Práce na stěně se rozeběhla naplno  foto: Pavel Kubálek (c) 2019

Práce na stěně se rozeběhla naplno


foto: Pavel Kubálek (c) 2019
www.speleoaquanaut.cz