Propast s okny - vystrojování nových kotvících bodů - 22 (31)

o jeden zpět

Zbyněk odhodlaně dokumentuje foto: DrKozel (c) 2019

Zbyněk odhodlaně dokumentuje


foto: DrKozel (c) 2019
www.speleoaquanaut.cz