Propast s okny - vystrojování nových kotvících bodů - 21 (31)

o jeden zpět

Postupně se zabydlujeme ve stěně kolem portálů do Deštivé jeskyně foto: Zbyněk Hainz (c) 2019

Postupně se zabydlujeme ve stěně kolem portálů do Deštivé jeskyně


foto: Zbyněk Hainz (c) 2019
www.speleoaquanaut.cz