Propast s okny - vystrojování nových kotvících bodů - 11 (31)

o jeden zpět

Pavel nás školí ve správném postupu při instalaci pevných kotvících bodů foto: Michal Kout (c) 2019

Pavel nás školí ve správném postupu při instalaci pevných kotvících bodů


foto: Michal Kout (c) 2019
www.speleoaquanaut.cz