Propast s okny - vystrojování nových kotvících bodů - 12 (31)

o jeden zpět

Zcela zásadní je vybrat podle určitých pravidel vhodné místo pro kotvící bod - po sluchu - ideální nástroje: kladivo a uši foto: Michal Kout (c) 2019

Zcela zásadní je vybrat podle určitých pravidel vhodné místo pro kotvící bod - po sluchu - ideální nástroje: kladivo a uši


foto: Michal Kout (c) 2019
www.speleoaquanaut.cz