Instalace v lomu Mexiko - 30 (46)

o jeden zpět

Zbyněk plánuje přechod od Ocelových vrat k propástce pro Dana Sedláčka foto (c) Pavel Kubálek

Zbyněk plánuje přechod od Ocelových vrat k propástce pro Dana Sedláčka


foto (c) Pavel Kubálek
www.speleoaquanaut.cz