Instalace v lomu Mexiko - 31 (46)

o jeden zpět

Tým druhé skupiny vyvazuje traverz k malé jeskyňce na úrovni 3. patra štol lomů Mexiko na Americe foto (c) Pavel Kubálek

Tým druhé skupiny vyvazuje traverz k malé jeskyňce na úrovni 3. patra štol lomů Mexiko na Americe


foto (c) Pavel Kubálek
www.speleoaquanaut.cz