Propast s okny - vystrojování nových kotvících bodů - 3 (31)

o jeden zpět

Zatímco si Pepé a DrKozel zodpovědně chystají drobnosti k sestupu... foto: Pavel Kubálek (c) 2019

Zatímco si Pepé a DrKozel zodpovědně chystají drobnosti k sestupu...


foto: Pavel Kubálek (c) 2019
www.speleoaquanaut.cz