Propast s okny - vystrojování nových kotvících bodů - 2 (31)

o jeden zpět

Na obvyklém místě se oblékáme do cajků foto: Pavel Kubálek (c) 2019

Na obvyklém místě se oblékáme do cajků


foto: Pavel Kubálek (c) 2019
www.speleoaquanaut.cz