Prckové na Šamoťáku a Sovinci - 22 (30)

o jeden zpět

Zatím co DrKozel instaluje ochranu lana, Aduš samostatně slaňuje snadnější pasáž foto (c) Zbyněk

Zatím co DrKozel instaluje ochranu lana, Aduš samostatně slaňuje snadnější pasáž


foto (c) Zbyněk
www.speleoaquanaut.cz