Prckové na Šamoťáku a Sovinci - 23 (30)

o jeden zpět

Kumpán Zbyněk s juniorkou Johankou předvádějí společný sestup na dvou paralelních lanech foto (c) DrKozel

Kumpán Zbyněk s juniorkou Johankou předvádějí společný sestup na dvou paralelních lanech


foto (c) DrKozel
www.speleoaquanaut.cz