Font Estramar, Francie - 1 (6)Vchod do jeskyně je pod bílými cedulemi pod prasklinou ve skále. foto (c) Frank Griga 2017

Vchod do jeskyně je pod bílými cedulemi pod prasklinou ve skále.


foto (c) Frank Griga 2017
www.speleoaquanaut.cz