Font Estramar, Francie - 2 (6)

o jeden zpět

Pohled od skály k dálnici a kousek za nimi Středozemní moře. foto (c) Frank Griga 2017

Pohled od skály k dálnici a kousek za nimi Středozemní moře.


foto (c) Frank Griga 2017
www.speleoaquanaut.cz