Propast s okny - vystrojování nových kotvících bodů - 7 (31)

o jeden zpět

Sestup na první etáž lomu Mexiko foto: Zbyněk Hainz (c) 2019

Sestup na první etáž lomu Mexiko


foto: Zbyněk Hainz (c) 2019
www.speleoaquanaut.cz