Propast s okny - vystrojování nových kotvících bodů - 29 (31)

o jeden zpět

Postupně se blížíme k cíli, Propast s okny je patrná hned u zavařených portálů 3. patra (v levém horním rohu) foto: DrKozel (c) 2019

Postupně se blížíme k cíli, Propast s okny je patrná hned u zavařených portálů 3. patra (v levém horním rohu)


foto: DrKozel (c) 2019
www.speleoaquanaut.cz