Propast s okny - vystrojování nových kotvících bodů - 19 (31)

o jeden zpět

Petr Chmel bedlivě přihlíží, aby se přiučil něco nového foto: DrKozel (c) 2019

Petr Chmel bedlivě přihlíží, aby se přiučil něco nového


foto: DrKozel (c) 2019
www.speleoaquanaut.cz