Propast s okny - vystrojování nových kotvících bodů - 18 (31)

o jeden zpět

Pavel Kubálek zkušeně vybírá vhodné místo na ukotvení dalšího bodu. V narušené hornině to není žádná sláva foto: DrKozel (c) 2019

Pavel Kubálek zkušeně vybírá vhodné místo na ukotvení dalšího bodu. V narušené hornině to není žádná sláva


foto: DrKozel (c) 2019
www.speleoaquanaut.cz