Propast s okny - vystrojování nových kotvících bodů - 17 (31)

o jeden zpět

Borhák Singing Rock těsně po instalaci a uhlazení, ještě v mokré chemii foto: DrKozel (c) 2019

Borhák Singing Rock těsně po instalaci a uhlazení, ještě v mokré chemii


foto: DrKozel (c) 2019
www.speleoaquanaut.cz