Dycky Most! - 10 (25)

o jeden zpět

Jezero Most, zajímavá tréninková lokalita pro potápěče foto (c) MejlaD 2020

Jezero Most, zajímavá tréninková lokalita pro potápěče


foto (c) MejlaD 2020
www.speleoaquanaut.cz