Dycky Most! - 11 (25)

o jeden zpět

Jezero Most, zaplavený bývalý hnědouhelný důl Ležáky foto (c) MejlaD 2020

Jezero Most, zaplavený bývalý hnědouhelný důl Ležáky


foto (c) MejlaD 2020
www.speleoaquanaut.cz