Propast s okny - vystrojování nových kotvících bodů - 16 (31)

o jeden zpět

Dohled na precizní usazení borháku do chemické výplně foto: DrKozel (c) 2019

Dohled na precizní usazení borháku do chemické výplně


foto: DrKozel (c) 2019
www.speleoaquanaut.cz