Propast s okny - vystrojování nových kotvících bodů - 4 (31)

o jeden zpět

...Chmel se Zetkem si porovnávají ocasy foto: Michal Kout (c) 2019

...Chmel se Zetkem si porovnávají ocasy


foto: Michal Kout (c) 2019
www.speleoaquanaut.cz