Propast s okny - vystrojování nových kotvících bodů - 5 (31)

o jeden zpět

Vyvázání cesty ke štolám padlo na DrKozla, zná jí už poslepu foto: Zbyněk Hainz (c) 2019

Vyvázání cesty ke štolám padlo na DrKozla, zná jí už poslepu


foto: Zbyněk Hainz (c) 2019
www.speleoaquanaut.cz