Login

News 2011

Přednáška Sardinie 2011

14.12.2011 proběhla přednáška o výsledcích úspěšné expedice Sardinie 2011. Zúčastnilo se jí přes 40 posluchačů!
V závěru přednášky ještě předvedl Dan Hutňan výstroj používanou pro obtížně dostupné pasáže, která se osvědčila i při právě zakončených pracích v Mexiku...

MEXIKO 2011 - světový úspěch Čechů na Yukatánu!

MEXIKO 2011 - světový úspěch Čechů na Yukatánu!Dne 9. 12. 2011 v 11 hodin mexického času propojili Dan Hutňan a Míra Manhart 19 850 metrů dlouhý systém Tux Kupaxa a 36 741 metrů dlouhý systém Ko´ox Baal do jedné jeskyně! Vzniklý jeskynní systém je dlouhý 56 591 metrů a je čtvrtým nejdelším vodou zaplaveným systémem na světě. Zároveň je nejdelším zmapovaným vodou zaplaveným systémem na světě.

Podrobnosti se dočtete v sekci EXPEDICE / 2011 zde

MEXICO 2011 - World success of Czech divers in Yucatan!

MEXICO 2011 - World success of Czech divers in Yucatan!On 9. 12. 2011 at 11a.m. of Mexican time, two Czech divers - Daniel Hutňan and Míra Manhart interconnected two big cave systems in Mexiko! Tux Kupaxa system 19.850m long and Ko´ox Baal system 36.741m long. This new cave systém is 56.591m long and is the forth longest wet - cave system in the world. Equally it the longest cave system in the world which has been mapped.
here

DEMÄNOVSKÁ DOLINA - Jaskyňa Pustá – sifón zo Žikešovho dómu

 DEMÄNOVSKÁ DOLINA  - Jaskyňa Pustá – sifón zo Žikešovho dómu

Termín: 22.10.2011
Potápači: Radoslav Husák, Daniel Hutňan
Transport: česká skupina-Martin Honeš, Radomír Teichmann, Ladislav Votápek
Slováci: Karol Kýška, Barbora Kýšková, Michal Plankenbuchler
Demänovci: Z.Chrapčiak, L.Benický, P.Herich, J.Kokavec, B.Horvát, L. Semelbauer, M.Macko, J.Dzúr

Po dohode ...

DEMÄNOVSKÁ DOLINA - Cave Pustá - Siphon of respect

 DEMÄNOVSKÁ DOLINA  - Cave Pustá - Siphon of respect

Term: 22.10.2011
Divers: Radoslav Husák, Daniel Hutňan
Transport: česká skupina-Martin Honeš, Radomír Teichmann, Ladislav Votápek
Slovak group: Karol Kýška, Barbora Kýšková, Michal Plankenbuchler
Demänovci: Z.Chrapčiak, L.Benický, P.Herich, J.Kokavec, B.Horvát, L. Semelbauer, M.Macko, J.Dzúr

We participated on an exploration in a new part of a cave Pustá. The aim of our exploration was to overcome a siphon of respect, discover and map the spaces behind the siphon.
We have discovered more than 100 meters of new tunnels stopped by cave-in.

Expedice SARDINIE 2011 přináší výsledky!

Expedice SARDINIE 2011 přináší výsledky!

Tým speleopotápěčů vedený Danem Hutňanem dosahuje na Sardinii v jeskyních Bue Marino nových objevů! Nejdelší průnik v historii českého speleopotápění v Ramo di Mezzo má délku 3960 m v jednom směru - tedy celkem téměř 8km bez vynoření! V Ramo Sud dále Speleoaquanaut ve spolupráci se slovenskými jeskyňáři objevil a zmapoval 1200 m nových prostor. Rovněž pokračuje v Ramo di Mezzo mapování nově objevených bočních suchých chodeb k nimž vede bezmála 3 km dlouhá cesta pod vodou. Bylo tady zmapováno více než 700m chodeb. Všech 12 účastníků expedice dokázalo pracovat na hranici lidských možností...

Podrobnosti se dočtete v sekci EXPEDICE / 2011 zde

Expedicion SARDINIA 2011 brings success!

Expedicion SARDINIA 2011 brings success!

Our team of speleodivers leaded by Dan Hutňan achieves new success in the cave system Bue Marino in Sardinia.
The longest discovery in the Czech speleo-diving history in a part of this cave system called Ramo di Mezzo reached the length of 3960m in one direction – thus nearly 8km without coming up. In a Ramo sud were discovered and mapped other 1200m of new spaces in cooperation with Slovak speleodivers. We continue with mapping of newly discovered side, dry corridors in Ramo di Mezzo reached by 3km long way under the water.
All members were working to the limits of human possibilities!
To sum up: we mapped more than 700m of corridors.

Read details in EXPEDICE / 2011 here

Sraz Speleologů v českém krase 30.9. - 2.10.2011

Smolda v díře

V rámci akce "Setkání speleologů v Českém krase 2011", kterou každoročně pořádá ZO 1-06 Speleologický klub Praha, jsme se zúčastnili exkurze do systému Srbská-Netopýří jeskyně. Systém dvou v současnosti propojených jeskyní na lomu Chlum u obce Srbsko má bohatou historii a je tradičním místem i pro další zajímavá setkání místního jeskyňářského sdružení. Například se tu každé jaro pořádá soutěž v lezení jednolanovou technikou "Chlumochod" v níž se letos poprvé pokusili uspět i naši borci...
Vtipné nápady organizátorů setkání dokumentuje například i možnost účastníků project se nad celým lomem na zbudovaném traverzu...

Speleological meeting in Český kras 30.9. - 2.10.2011

Smolda v díře

Members of our Speleoaquanaut caving club participated in excursion to a cave system Srbská-Netopýří during “speleological meeting in Český Kras 2011”. This system (consisted of 2 jointed caves) on a quarry “Chlum” near a village Srbsko has a rich history. It´s a place where a lot of interesting projects take place such as spring competition in climbing – one rope technique “Chlumochod”

Francie - oblast Lot 2011 (září 2011)

Jardolín Trafikóza u Landenouse Přípravné soustředění před expedicí na SardiniiNa přelomu srpna a září jsme se vypravili s našimi přáteli do poměrně vzdálené části Frankraichu, do meky evropského jeskynního potápění - oblasti Lot, kde se nachází množství krásných jeskyní s čistou vodou. Vzhledem k blížící se expedici Sardinie 2011 bylo jedním z cílů výletu kromě nákupu dobrého vína i odzkoušení a prověření posunovadel, procvičení práce s více lahvemi, uspořádání výstroje a vůbec ladění hydrodynamického profilu :-) ...Navštívili jsme některé známé lokality z let minulých a ...

France- Lot 2011 (09/2011)

Jardolín Trafikóza u Landenouse

Getting ready for expedition Sardinia 2011


Participants: Šárka, Trafikant, Pepa, Radek T.

We have visited a Europe Mecca of cave divers - locality Lot in France. We can find here a lot of charming caves with pure water.

One of our aim was to get ready for oncoming expedition Sardinia 2011.  (work with more tanks, configuration of diving equipment...)

Expedition Mexico 26.2.-13.3.2011

Expedition Mexico 26.2.-13.3.2011

Summary 2010:
In 2010, the members of The Czech and Slovak Speleological Societies organized the 10th and 11th expedition to the Mexican peninsula of Yucatan, where they continued in the ...

Expedice Mexiko 26.2.-13.3.2011

Expedice Mexiko 26.2.-13.3.2011

Yucatánská expedice na jaře 2010 doplnila objevené prostory ve dvou zkoumaných systémech. Koox Baal dosáhl délky 20 163 m, Tux Kupaxa 15 596 m. Na podzim Dan Hutňan a Míra Manhart přidali dalších 2,5 km. Jaro 2011 bylo ve znamení snahy o propojení obou jeskyní do jednoho systému. Dan s Radkem Husákem pomocí speciálně upravených sidemountů pokoušeli štěstí ve všech plazivkách na konci Koox Baal i Tux Kupaxa. Spojit obě jeskyně se však nezdařilo. Ve spolupráci s dalšími členy jarní expedice: Zdeňkem Motyčkou, Honzou Sirotkem, Kamilou Svobodovou a Radkem Jančarem, pokračovali objevitelské aktivity i v dalších částech zkoumaných jeskyní. Výsledek je excelentní. Systém Koox Baal má v současnosti délku 36 741 metrů a sousedící Tux Kupaxa 18 918 metrů. V jeskyních jsme nalezli několik perspektivních tunelů, vedoucích do dosud neprozkoumané části džungle. Čtyři nově objevené cenoty mezi zkoumanými systémy dávají šanci na propojení jeskyní v jiném místě, než byla naše letošní neúspěšná snaha. Spolu s podzimní akcí tedy prodloužili čeští speleopotápěči objevené a zmapované prostory pod vodou o 20 000 metrů.

Ekotechnické museum in Prague - 19 marz 2011

Portály odkalovacích nádrží

Nontraditional view to Prague underground.
We visited the Ekotechnické Musum in Prague which was built up in old sewage cleaning plant - Budeneč, which is one of the important objects of Czech industrial architecture. The architect of this building is Ing. William Heerlein Lindley. It was used until the end of sixtieth of the 20. Century and in part used other 80 years.

Ekotechnické muzeum v Praze - 19. března 2011

Portály odkalovacích nádrží

Netradiční pohled na pražské podzemí nám umožnila návštěva Ekotechnického muzea v Praze. Muzeum je vybudované v původní čističce odpadních vod v Bubenči, která se před více než sto lety stala spolu s celou výstavbou kanalizačního systému technickou chloubou hlavního města. Je postavená z vybíraných cihel a na tehdejší dobu disponovala neuvěřitelně sofistikovanými technickými vymoženostmi. Autorem velkolepého díla je Ing. William Heerlein Lindley. Stavba sloužila svému účelu až do konce 60. let 20. století a částečně pak byla využívána ještě v 80. letech. Některé kanalizační tunely pod Prahou jsou dokonce používány dodnes...
S ohledem na zájem našeho klubu jsme proto neváhali využít příležitost a sestoupit do ponurého podzemí. Projít se tunely, kterými do nedávna proudil městský odpad a prohlédnout si podzemní odkalovací nádrže je jistě technický zážitek, stejně tak jako exkurze u parních strojů, které kdysi čističku poháněly. Děkujeme proto za vstřícnost průvodců muzeem a za zprostředkování industriálního odpoledne.

 https://www.speleoaquanaut.cz/clanek-40-let-1-483
 https://www.youtube.com/watch?v=6AGqj1PhSWA
stranka-srt-91
 https://youtu.be/I-CbtTrKssE
 http://www.speleoaquanaut.cz/stranka-tipy-na-vylet-font-color-ff0000-new-font-87
 https://youtu.be//I-FMPEiSKsQ
 https://youtu.be/oQNPLYFSTQA
 https://www.youtube.com/watch?v=QgKYDh2wUlQ
 http://www.speleoaquanaut.cz/stranka-lomy-amerika-serial-76#diltri
 http://www.speleoaquanaut.cz/clanek-atlas-skalisteho-potoka-od-zdeno-hochmutha-46-264
 http://www.speleoaquanaut.cz/clanek-a-quest-for-the-secrets-of-xibalba-hledani-tajemstvi-xibalby-46-232
 http://www.speleoaquanaut.cz/clanek-kniha-bue-marino-cesta-pod-udolim-46-236
www.speleoaquanaut.cz
News

Created by © 2008 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek & webdesign