Dycky Most! - 14 (25)

o jeden zpět

Zdařile rekultivovaný hnědouhelný důl - skvělá lokalita pro rekreační potápění foto (c) MejlaD 2020

Zdařile rekultivovaný hnědouhelný důl - skvělá lokalita pro rekreační potápění


foto (c) MejlaD 2020
www.speleoaquanaut.cz