Údolí Medenického potoka - 4 (8)

o jeden zpět

Za devatero kopci a brody můžeme najít místa nečekaná... foto (c) DrKozel

Za devatero kopci a brody můžeme najít místa nečekaná...


foto (c) DrKozel
www.speleoaquanaut.cz