SRT na Chlumu - 15 (20)

o jeden zpět

Z výrazu tváře je patrný lítý boj foto (c) Mejla D. 2020

Z výrazu tváře je patrný lítý boj


foto (c) Mejla D. 2020
www.speleoaquanaut.cz