lom Mexiko, Propast s okny - 3 (14)

o jeden zpět

Ve východní stěně lomu Mexiko vedle uzávěry štol 3. patra ústí malá Propast s okny (rudá šipka) foto (c) DrKozel

Ve východní stěně lomu Mexiko vedle uzávěry štol 3. patra ústí malá Propast s okny (rudá šipka)


foto (c) DrKozel
www.speleoaquanaut.cz