SARDINIE 2019 - 9 (18)

o jeden zpět

Ve tváři jeskynního potápěče Rafala se odráží radost z dobře odvedeného ponoru foto (c) Dědeček

Ve tváři jeskynního potápěče Rafala se odráží radost z dobře odvedeného ponoru


foto (c) Dědeček
www.speleoaquanaut.cz