lom Mexiko, Propast s okny - 7 (14)

o jeden zpět

Vchod do malé Propasti s okny připomíná hlavu kamenných obrů foto (c) DrKozel

Vchod do malé Propasti s okny připomíná hlavu kamenných obrů


foto (c) DrKozel
www.speleoaquanaut.cz