Skalistý potok, leden - březen 2014 - 28 (36)

o jeden zpět

V některých pasážích pomáhají nepříjemné provazové žebříky

V některých pasážích pomáhají nepříjemné provazové žebříky


www.speleoaquanaut.cz