Su Palu Su Spiria Su Molente 2016 - 6 (9)

o jeden zpět

Transportní tým čeká na vynoření potápěčů Sardinie, Bue Marino, Golfo di Orosei

Transportní tým čeká na vynoření potápěčů


Sardinie, Bue Marino, Golfo di Orosei
www.speleoaquanaut.cz