Testy na Tomáškárně - 4 (11)

o jeden zpět

Testy vytahování břemene nad propastí foto @ MejlaD

Testy vytahování břemene nad propastí


foto @ MejlaD
www.speleoaquanaut.cz