Lom Kamensko s mládeží - 16 (22)

o jeden zpět

Talisman výpravy - Pipi podává hlášení zbytku týmu foto DrKozel (c) 2020

Talisman výpravy - Pipi podává hlášení zbytku týmu


foto DrKozel (c) 2020
www.speleoaquanaut.cz