lom Mexiko, Gotická štola, spolupráce s CMA a HS - 20 (32)

o jeden zpět

Slaněný Zbyněk v protisvětle foto (c) DrKozel 2017

Slaněný Zbyněk v protisvětle


foto (c) DrKozel 2017
www.speleoaquanaut.cz