Instalace v lomu Mexiko - 21 (46)

o jeden zpět

Šikovný Pedro však dovednosti v SRT, pod dohledem zkušenějších kolegů, sbírá velmi rychle foto (c) Mejla Dvořáček

Šikovný Pedro však dovednosti v SRT, pod dohledem zkušenějších kolegů, sbírá velmi rychle


foto (c) Mejla Dvořáček
www.speleoaquanaut.cz