Údolí Medenického potoka - 6 (8)

o jeden zpět

Se sloupy stále držícími strop foto (c) DrKozel

Se sloupy stále držícími strop


foto (c) DrKozel
www.speleoaquanaut.cz