lom Mexiko, Propast s okny - 5 (14)

o jeden zpět

Původní plaketka v tandemu s novým borhákem v pozadí foto (c) DrKozel

Původní plaketka v tandemu s novým borhákem v pozadí


foto (c) DrKozel
www.speleoaquanaut.cz