Údolí Medenického potoka - 8 (8)

o jeden zpět

Průzračná voda posloužila dokonce k tréninku jeskynních potápěčů foto (c) Zbyněk

Průzračná voda posloužila dokonce k tréninku jeskynních potápěčů


foto (c) Zbyněk
www.speleoaquanaut.cz