Propast s okny - vystrojování nových kotvících bodů - 30 (31)

o jeden zpět

Propast s okny, lom Mexiko, vchod do jeskyně je černý otvor v těsné blízkosti portálů třetího patra (uprostřed fotografie) foto: DrKozel (c) 2019

Propast s okny, lom Mexiko, vchod do jeskyně je černý otvor v těsné blízkosti portálů třetího patra (uprostřed fotografie)


foto: DrKozel (c) 2019
www.speleoaquanaut.cz