Instalace v lomu Mexiko - 14 (46)

o jeden zpět

Pro úsporu času si k pietnímu místu rovnou vážeme dvě lana foto (c) Pavel Kubálek

Pro úsporu času si k pietnímu místu rovnou vážeme dvě lana


foto (c) Pavel Kubálek
www.speleoaquanaut.cz