Prckové na Šamoťáku a Sovinci - 30 (30)

o jeden zpět

...prckové si budou mít cestou domů o čem vyprávět... foto (c) Zbyněk

...prckové si budou mít cestou domů o čem vyprávět...


foto (c) Zbyněk
www.speleoaquanaut.cz